mavi spinel ve mavi safir

Mavi Spinel ve Mavi Safir: İki Değerli Taşın Karşılaştırılması

Değerli taşlar söz konusu olduğunda, benzer görünümlerinden dolayı mavi spinel ve safir sıklıkla karşılaştırılır. Her ikisi de parlak mavi renkleri ile bilinir ve değerli taşlar dünyasında oldukça değerlidir. Bununla birlikte, benzerliklerine rağmen, iki taş arasındaki bazı önemli farklılıklar dikkate değerdir. Bu yazıda, mavi spinel ve mavi safire karşı daha yakından inceleyeceğiz ve her birinin benzersiz özelliklerini anlamanıza yardımcı olacağız.

Mavi Spinel ve Mavi Safir Oluşumu

Mavi spinel ve mavi safir, farklı jeolojik koşullar altında oluşur ve bu da onları birbirinden ayıran benzersiz özelliklerle sonuçlanır.

Mavi spinel, magmatik, metamorfik ve tortul kayaçlar dahil olmak üzere çeşitli jeolojik ortamlarda oluşabilir. Magmatik kayaçlarda, magmanın soğuması sırasında birincil mineral olarak mavi spinel oluşabilir. Metamorfik kayaçlarda, diğer minerallerin yüksek basınç ve yüksek sıcaklık koşullarında bozunması sonucu mavi spinel oluşabilir. Mavi spinel, su ile taşındığı ve biriktiği alüvyal birikintilerde de bulunabilir.

Öte yandan, mavi safir bir korindon çeşididir ve metamorfik kayaçlar ve pegmatitler dahil olmak üzere çeşitli jeolojik ortamlarda oluşur. Mavi safir oluşumu, yüksek basınç ve yüksek sıcaklık dahil olmak üzere belirli koşullar gerektirir. Metamorfik kayaçlarda safir , bölgesel metamorfizma sırasında kayalar yoğun ısı ve basınca maruz kaldığında oluşabilir. Pegmatitlerde safir, çözünmüş mineraller içeren sıcak sıvılar soğuyup katılaştığında oluşabilir.

Mavi Spinel vs Mavi Safir Renk

Mavi spinel resmi – Galka3250 / Shutterstock, mavi safir resmi – Luen Wantisud / Canva. Diamond Buzz’dan türetilmiş bir çalışma.

Mavi spinel ve mavi safir, güzel mavi renkleriyle ödüllendirilen iki popüler değerli taştır. İlk bakışta benzer gibi görünseler de bu iki değerli taşın renkleri arasında bazı belirgin farklılıklar vardır.

Spinelin mavi rengi, mineral oluşum süreci sırasında kristal yapıya dahil edilebilen eser miktarda kobaltın varlığından kaynaklanmaktadır. Kobalt konsantrasyonu değişebilir ve bu da mavinin farklı tonlarıyla sonuçlanır.

Mavi spinelin rengi, mavi safirden daha sessiz ve ince olma eğilimindedir. Spinels genellikle kendi başına oldukça çekici olabilen yumuşak, yumuşak bir mavi gölgeye sahiptir.

Mavi safir ise mineral oluşum sürecinde eser miktarda demir ve titanyumun varlığından kaynaklanan canlı ve yoğun mavi rengiyle bilinir. Bu elementlerin konsantrasyonu safirdeki mavi rengin yoğunluğunu etkiler, daha yüksek konsantrasyonlar daha doygun ve canlı mavi ile sonuçlanır. En iyi mavi safirler, değerli taş piyasasında oldukça değerli olan zengin, kadifemsi bir mavi renge sahiptir.

Mavi Spinel ve Mavi Safir Berraklık

Mavi spinel genellikle iyi berraklığa sahip temiz ve şeffaf bir taş olarak kabul edilir. Bununla birlikte, tüm değerli taşlar gibi, spinel de görünümünü ve değerini etkileyebilecek kalıntılar veya kusurlar içerebilir. Bu kapanımlar, değerli taşın berraklığını azaltabilecek küçük çatlaklar, kabarcıklar veya mineral kapanımları içerebilir.

Bazı durumlarda, mavi spinel, büyütme altında bakıldığında yumuşak, kadifemsi bir görünüm oluşturabilen ince iğne benzeri kapanımlara atıfta bulunan ipek sergileyebilir. İpek, değerli taşın görünümünü iyileştirecek bir şekilde mevcutsa, bazen spinelin değerini artırabilir.

Mavi safir, değerini belirlemede önemli bir faktör olan iyi berraklığıyla da bilinir. Mavi spinel gibi, safir de netliği etkileyebilecek kalıntılar veya kusurlar içerebilir. Safirdeki bazı yaygın inklüzyonlar arasında tüyler, kristaller ve mineral inklüzyonlar bulunur.

Safirde dikkate değer bir katkı, safir kristalinin içine hapsolmuş ince rutil iğnelerini ifade eden rutil ipek olarak adlandırılır. Büyütme altında bakıldığında rutil ipek, safirin değerini artırabilen puslu veya ipeksi bir görünüm oluşturabilir.

Blue Spinel ve Blue Sapphire Dayanıklılığı

Mavi Spinel ve Mavi Safir Dayanıklılık | Elmas Buzz
Resim: Vahşi Alexey / Shutterstock

Dayanıklılık söz konusu olduğunda, mavi spinel ve mavi safir, günlük aşınmaya dayanabilen dayanıklı değerli taşlar oldukları için mücevherat için mükemmel seçimlerdir. Ancak ikisi arasında sertlik ve dayanıklılık açısından bazı farklılıklar vardır.

Spinel , Mohs sertlik ölçeğinde 8 dereceli sert bir taştır ; bu, çizilmelere ve diğer aşınma biçimlerine karşı koyabilen nispeten sert ve dayanıklı bir taş olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, bir taşı düşürmek veya bir taşa çarpmak gibi aşırı güç veya darbeye maruz kalırsa, spinel yine de hasar görebilir. Spinelin kırılgan olabileceğine dikkat etmek de önemlidir, bu nedenle diğer bazı değerli taşlara göre çatlamaya veya ufalanmaya karşı daha hassas olabilir.

Safir ise Mohs sertlik ölçeğinde 9 derece ile en sert ve en dayanıklı değerli taşlardan biridir. Bu, onu mevcut en çizilmeye dayanıklı değerli taşlardan biri yapar ve önemli hasar belirtileri göstermeden çok çeşitli aşınma ve yıpranmaya dayanabilir. Bununla birlikte, herhangi bir olası hasar veya zarardan kaçınmak için mavi safir takılarınıza uygun şekilde bakım yapmanız yine de önemlidir.

Mavi Spinel ve Mavi Safir Bulunabilirliği ve Fiyat

Bulunabilirlik ve fiyat söz konusu olduğunda, mavi spinel ile mavi safir arasında bazı önemli farklılıklar vardır.

Mavi safir, Sri Lanka, Madagaskar ve Tayland da dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde yaygın olarak bulunan nispeten yaygın bir değerli taştır. Yaygın bulunabilirliğinin bir sonucu olarak, mavi safirin kaynağı nispeten kolaydır ve çok çeşitli kalite, boyut ve kesimlerde sunulur.

Mavi spinel ise çok daha nadir bir değerli taştır ve Myanmar, Sri Lanka ve Tanzanya gibi sınırlı yerlerde nispeten küçük miktarlarda bulunur. Sınırlı mevcudiyetinin bir sonucu olarak, mavi spinel mavi safirden çok daha zordur ve yüksek kaliteli mavi spinel örnekleri koleksiyoncular ve meraklılar tarafından çok aranır.

Bununla birlikte, bulunabilirlik farklılıklarına rağmen, mavi spinel, özellikle yüksek kaliteli örnekler karşılaştırıldığında genellikle mavi safirden daha ucuzdur. Bu, iki değerli taşa olan talep farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Mavi safir çok daha popüler ve yaygın olarak tanınan bir mücevherdir ve sonuç olarak mavi spinelden daha yüksek bir fiyata sahiptir. Ek olarak, yüksek kaliteli mavi spinel örnekleri mavi safirlerden çok daha nadirdir ve bu da fiyatlarını artırabilir. Bununla birlikte, genel olarak mavi spinel, mavi safire göre daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak kabul edilir ve genellikle mücevherat yerine kullanılır.

Yardım merkezine hoşgeldiniz.

Mesaj gönderin
WhatsApp
Sizi Arayalım